Gweithio yng Nghymru

Ynglŷn ag Construction Youth Trust Cymru

Cefnogi Pobl Ifanc yng Nghymru

Mae Ymddiriedolaeth Adeiladu Ieuenctid Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc 14 – 30 oed i oresgyn rhwystrau ac adeiladu dyfodol gwell.

Os ydych chi’n ddi-waith, yn chwilio am gyfle i ailhyfforddi neu os hoffech chi wybod rhagor am yrfaoedd adeiladu yng Nghymru, mae gennym ni’r offer i’ch cynorthwyo chi i adeiladu.