Rhys 2016 Welsh

Cymerodd Rhys ran mewn un o’n prosiectau adeiladu ymarferol yn adeiladu pont dros afon yn Ne Cymru. Gadawodd Rhys yr ysgol heb fawr ddim cymwysterau ac roedd wedi ei wahardd o’r ysgol ar un adeg. Pan oedd ar y cwrs dangosodd fod ganddo sgiliau arwain da a bod modd ei adael i arwain/rheoli grŵp bach o unigolion ar dasg benodol. Dywedodd Rhys wrthym y byddai’n fwy na thebyg wedi dilyn y llwybr anghywir mewn bywyd heblaw am y prosiect.