Jess 2016 Welsh

Gwnaethom gwrdd eto’n ddiweddar â Jess a oedd wedi bod ar un o gyrsiau adeiladu ymarferol Construction Youth Trust Cymru yn 2013. Roedd gwaith Jess ar y cwrs yn rhagorol -  “Dangosodd Jess ddawn wirioneddol am adeiladu. Gwnaeth ei gallu a’i hymroddiad ar y cwrs argraff fawr arnaf”.

Ar ôl y cwrs cofrestrodd Jess yn y coleg ac mae ar fin dod i ddiwedd ei NVQ mewn gosod trydanol. Mae Jess yn gobeithio dechrau prentisiaeth ym mis Medi ac rydym wedi anfon ei manylion i gwmni adeiladu Willmott Dixon.