Dave 2016 Welsh

Daeth Dave i un o’n Cyrsiau Cynhwysiant Gweithredol yng Nghaerdydd. Daeth draw ar ôl gweld taflen yn hysbysebu ein cwrs yn ei Ganolfan Byd Gwaith leol. Gwelsom fod hunan-barch Dave yn isel iawn gan ei fod wedi bod yn ddi-waith am dros flwyddyn. Nid oedd yn gallu gweld ble y byddai yn y dyfodol. Mynychodd bob sesiwn o’r cwrs gan gyflawni Lefel 1 OCN Iechyd a Diogelwch, dysgodd sut i greu blwch silff ffenest ac yn olaf llwyddodd yn ei Brawf Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu.